Open navigation

China


Beijing MingJieSiTong Science&Tech. Co.


Mr. Fei Xuan
    Beijing MingJieSiTong Science&Tech. Co.
    KeXingXiLu 106#, ZongHeLou 2-401
    Changping District, Beijing, Postcode: 102208
    P.R.China
Phone:  +86 10 84927026
Mobile: +86 13911812385
mail: xuanfly75@vip.163.com
web: www.mingjieST.com